Granit Bloklar

Taşa Atılan İmza...

Granit Bloklar

Bertaş olarak kendi tapulu arazilerimiz ve ruhsat sahalarımız içerisinde bölgenin en büyük blok rezervine sahip bulunmaktayız. Sadece tapulu arazimiz içerindeki blok rezervimiz 46.200.000-ton'dur. Ocaklarımızda bloklar katraklık, estelik, ve küptaşlık bloklar olarak gruplanmakta ve bu çerçevede sevkiyatları gerçekleşmektedir.
Yıllık blok üretim kapasitemiz 100.000-ton üzerinde olup geçmiş yıllardaki kapasite kullanım oranımız %70 civarlarındadır.